Aanpak

Vanuit de visie dat ondernemers steeds meer behoefte hebben aan een klankbord en begeleider, waarbij ik de behoefte van de ondernemer vertaal vanuit de gedachte "dromen, kiezen Ún doen". .

Is mijn opdracht; dromen: samen met de ondernemer het toekomstbeeld verkennen, kiezen: reflecteren bij het nemen van beslissingen en doen: ondersteunen bij het uitvoeren van de noodzakelijke activiteiten.

Hierbij maak ik gebruik van: mijn competenties en mijn ervaring en expertise op het gebied van verandermanagement, financieel management, financieren, personeel en organisatie en marketing.

En is mijn werkwijze: vanuit vertrouwen en verbinding komen tot inzicht en beweging, daarnaast als onafhankelijk regisseur zoeken naar de juiste match met specialisten.