Uw traject

1. Uw traject als Ondernemer
Als ondernemer in het MKB of de Agribusiness bent u dagelijks bezig met uw core-business. Om op langere termijn continuďteit te realiseren bent u ook bezig met strategische vraagstukken. Aangezien deze vraagstukken slechts incidenteel voorkomen, kan professionele ondersteuning u hierbij nadrukkelijk helpen.

Voorbeelden van thema’s zijn:
 • Koop en verkoop van bedrijven
 • Investeringen
 • Verbetering van rendement
 • Financieren
 • Bedrijfsoverdracht
 • Organisatieverandering,

  In de overtuiging dat elke verandering altijd begint bij het individu is mijn stelregel: “If it is to be, it is up to me”. Bij het realiseren van uw doelen doe ik graag mee:

  " Een wijde blik verruimt het denken " - Loesje


  2. Uw traject als Onderneming
  Elke organisatie en ondernemer is bezig met het realiseren van zijn of haar ambities. In de huidige tijd gaan de ontwikkelingen zo snel dat er hoge eisen worden gesteld aan het aanpassingsvermogen van de organisatie. En er zijn momenten dat dit leidt tot "problemen". Daarom gaat het tegenwoordig steeds vaker om het realiseren van complexe veranderingen en blijvende verbeteringen in een organisatie. Uitdagingen waarvoor de tijd, capaciteit of specifieke vaardigheden, ervaring en deskundigheid vaak ontbreken.

  Vanuit mijn achtergrond als bankier en jarenlange ervaring als interimmanager begeleid ik de organisatie om vanuit de "ist" situatie de activiteiten te formuleren om de ambitie te realiseren. Een plan van aanpak is hierbij weliswaar een basis, echter absoluut onvoldoende. Vanuit een visie dat persoonlijk ondernemerschap op de "werkvloer" bepalend is voor succes, begeleid ik directie, management en medewerkers bij dit verandertraject.

  " Je moet schieten, anders kun je niet scoren" - Johan Cruijff